می 20, 2016

اب مروارید چشم

اب مروارید چشم كدر شدن عدسي چشم كه بصورت طبيعي شفاف است اب مرواید می گویند و باعث تاري ديده ميشود.اما میزان و شكل كدر شدن […]
می 10, 2016

چشم نوزادان

چشم نوزادان کامل شدن دید نوزاد و کودک امری بسیار پیچیده و پیشرفته میباشد که با تکامل چشم‌ ها و مراکز اختصاصی مغزی و تحت فرمان […]