مارس 16, 2016

جداشدگی شبکیه

جداشدگی شبکیه شبکیه یک بافت عصبی حساس به نور است که به شکل یک لایه نازک در درون قسمت خلفی کره چشم قرار گرفته است و […]